Wegovy is een middel voor gewichtsverlies dat sinds juni 2020 beschikbaar is na goedkeuring door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Het medicijn, dat alleen op recept verkrijgbaar is, bevat de actieve stof Semaglutide. Dit is een analoog van glucagon-achtig peptide 1 (GLP-1), een stof die een rol speelt in de regulatie van voedselinname en energieverbruik.

Wegovy wordt vooral aanbevolen voor volwassen patiënten met obesitas of overgewicht die tevens lijden aan gerelateerde gezondheidsproblemen zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk of dyslipidemie (een afwijking in de vetstofwisseling).

De werking van Wegovy

Semaglutide, de werkzame stof in Wegovy, werkt als een GLP-1-receptoragonist. Dit betekent dat het de verzadigingssignalen in de hersenen versterkt en de hongersignalen vermindert, waardoor de calorie-inname wordt beperkt. Bovendien stimuleert Semaglutide het proces van thermogenese, waarbij calorieën worden verbrand om warmte te produceren, in het vetweefsel.

Voor mensen met diabetes type 2 verhoogt het ook de gevoeligheid voor insuline wanneer het in combinatie met andere diabetesmedicijnen wordt ingenomen.

Wie kan Wegovy kopen?

Je kunt alleen Wegovy kopen met een doktersrecept, en het medicijn werkt het beste wanneer het deel uitmaakt van een uitgebreider leefstijlplan. De prijs van Wegovy varieert per apotheek. Dit medicijn is specifiek bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder die kampen met obesitas of overgewicht in combinatie met minstens één chronische gezondheidsaandoening zoals diabetes mellitus type 2 of hoge bloeddruk.

Het gebruik van Wegovy is niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen onder de 18 jaar en personen met een nieraandoening, vanwege mogelijke effecten op de nierfunctie. Ook patiënten die andere antidiabetica gebruiken, moeten hun arts raadplegen voordat ze met Wegovy beginnen vanwege mogelijke interacties tussen medicijnen.

Net als zijn voorganger Saxenda moet Wegovy worden voorgeschreven door een zorgverlener en kan het alleen via een apotheek worden verkregen. Patiënten die overwegen Wegovy te gebruiken, moeten met hun arts bespreken of dit medicijn geschikt voor hen is, gebaseerd op hun medische geschiedenis en huidige gezondheidstoestand.

Is Wegovy veilig?

De veiligheid van Wegovy is goedgekeurd door de FDA en het ministerie van Volksgezondheid, mits het volgens voorschrift wordt gebruikt. Personen die zwanger zijn of borstvoeding geven, moeten dit medicijn vermijden tenzij anders geadviseerd door een zorgverlener.

Wat is het verschil tussen Wegovy en Ozempic?

Wegovy en Ozempic zijn beide producten van dezelfde fabrikant, Novo Nordisk, en bevatten beide Semaglutide als werkzame stof. Wegovy is specifiek gericht op gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht, terwijl Ozempic wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2.

Een belangrijk verschil is de dosering; Wegovy wordt toegediend in een hogere dosis van 2,4 mg per week. Beide medicijnen moeten eenmaal per week worden geïnjecteerd en zijn verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Ondanks de gelijkenissen in bijwerkingenprofielen zijn de meeste bijwerkingen niet ernstig genoeg om te stoppen met het gebruik.

Verschil met Saxenda

Wegovy en Saxenda, eveneens van Novo Nordisk, bevatten verschillende werkzame stoffen; Wegovy bevat Semaglutide en Saxenda bevat Liraglutide. Ook het doseringsschema verschilt; Wegovy wordt wekelijks geïnjecteerd, terwijl Saxenda dagelijks moet worden geïnjecteerd.

In klinische onderzoeken bleek Wegovy effectiever te zijn met een gemiddeld gewichtsverlies van 15%, vergeleken met 8% voor Saxenda. Beide medicijnen zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van obesitas en hebben verschillende bijwerkingenprofielen, zonder dat deze meestal ernstig genoeg zijn om het gebruik te stoppen.

Wegovy bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Wegovy zijn hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, diarree en maagklachten. Andere mogelijke bijwerkingen kunnen duizeligheid, slaapstoornissen, angst of depressie omvatten. In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties zoals huiduitslag of netelroos optreden.

Bij ernstige bijwerkingen is het belangrijk om onmiddellijk medisch advies in te winnen. Een volledige lijst van bijwerkingen is te vinden in de bijsluiter in de verpakking van de Wegovy-pen.